Udviklingsspor

dreng i telt

Kontakt

Vickie Hayes Kyed
Faglig koordinator

Tlf: 25 32 16 70

Mail: vsh@rn.dk

Nye vejes indsatser er delt op i rul, der alle har til formål at udvikle et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne. Ved at klikke her får du en oversigt over de rul, der er gennemført eller er i gang, og kan læse mere om de enkelte indsatser.

I Nye Veje samarbejdet er der blandt andet fokus på, hvordan digitalisering kan bidrage til, at borgerne oplever effektive og sammenhængende borgerforløb i sundhedsvæsenet. Derfor arbejder vi fx med videokonsultationer i regionsklinikkerne på Mors.

Vejledningsvideoer - Min VideoLæge