Organisering

Morsø Kommune har indgået partnerskab med Region Nordjylland om Nye Veje.

 

Der er nedsat en fælles styregruppe for Nye Veje, og her er koncerndirektør Anne Bukh formand. Fra regionen deltager også repræsentanter fra hospital, psykiatri og andre relevante enheder. Morsø Kommune er repræsenteret ved Kommunaldirektør Rikke Würtz og med repræsentanter fra  relevante forvaltninger.

Under styregruppen findes programgruppen, der er ansvarlig for den daglige drift af programmet og de udvalgte udviklingsspor. I programgruppen deltager både region og kommune.

For hvert igangværende udviklingsspor, udpeges en projektleder, der samarbejder med relevante deltagere fra f.eks. hospital, regionsklinik, kommune. Projektlederen refererer til programgruppen.

Den overordnede programledelse ligger hos en programleder. Programlederen har to faste grupper tilknyttet, som løbende arbejder med Kommunikation og Data & Evaluering.

Organisationsdiagram

Kontakt

Jeanette Blicher Alting
Specialkonsulent

 Tlf: 51 70 90 63

Mail: j.alting@rn.dk