logo

I Nye veje samarbejder Region Nordjylland og Morsø Kommune om at se på sundhedsvæsenet med nye briller. Ambitionerne er store, og målet er at afprøve nye måder at løse de forskellige udfordringer, der allerede eksisterer og dermed skabe mere værdi og sammenhæng for borgerne. Ønsket er at fremme udvikling af sundhedsvæsenet, og dermed at sikre borgerne på Mors adgang til lægehjælp og gode borgernære sundhedstilbud.

Grundlaget for at arbejde med Nye veje er, at Region Nordjylland har fået tilladelse af Sundheds- og Ældreministeriet til at drive almen praksis via Regionsklinik Øster Jølby i et 6 årig periode fra sommeren 2017. Tilladelsen blev bl.a. givet, da det var vanskeligt at sikre lægedækningen på traditionelle vilkår.

At regionen driver et almen medicinsk lægetilbud åbner op for muligheden for at tænke aktiviteterne i almen praksis og på hospitalet mere sammen og i samarbejde med kommunen afprøve nye modeller for samarbejde om at levere den bedste behandling.

Og hvordan gør vi så det? Ja, det kan du læse mere om på denne hjemmeside.

VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har i april 2021 offentliggjort deres midtvejsevaluering om Nye Veje - download Midtvejsrapporten her 

behandling øster jølby