I Nye veje samarbejder Region Nordjylland og Morsø Kommune om at se på sundhedsvæsenet med nye briller. Målet er at afprøve nye måder at samarbejde på. Løse de forskellige udfordringer, der allerede eksisterer, og dermed skabe mere værdi og sammenhæng for borgerne. Ønsket er at fremme udvikling af sundhedsvæsenet, og dermed at sikre borgerne på Mors adgang til lægehjælp og gode borgernære sundhedstilbud.

Midtvejsevaluering

VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har udgivet deres midtvejsevaluering om Nye Veje, og den 9. juni holdt projektet midtvejskonference. Se mere om midtvejskonferencen

 

Nye veje