Sammen om Nye veje - Gør din ide til virkelighed

Kommune, hospital og almen praksis samarbejder på kryds og tværs for at levere gode sundhedstilbud til borgerne. I Nye veje samarbejder Region Nordjylland og Morsø Kommune om at se på sundhedsvæsenet med nye briller. Ambitionerne er store, og målet er at afprøve nye måder at løse de forskellige udfordringer, der allerede eksisterer og dermed skabe mere værdi og sammenhæng for borgerne. Vi har brug for din hjælp!

Har du og dine kolleger ideen, så kan vi hjælpe med at gøre den til virkelighed

I regi af Nye veje er der afsat projektmidler, som kan give lige præcis din ide luft under vingerne. Din ide skal medvirke til at løse udfordringer på tværs af sektorer til gavn for borgerne. Det er vigtigt at din ide går på tværs af sektorer og kan afprøves på Mors, da det er vores fælles testmiljø.

Oplever du som kommunalt ansat, at det er vanskeligt at gøre det bedste for den nyopererede borger, fordi du mangler informationer fra hospitalet eller sparring fra almen praksis? Eller er du måske den sygeplejerske på hospitalet, som har en forrygende ide til, hvordan man kan undgå indlæggelse af en bestemt patientgruppe, hvis bare …? Hvad nu hvis du fik muligheden for at vende det hele på hovedet og gribe opgaven anderledes an?

Din ide vil komme i betragtning som et af de udviklingsspor, der skal arbejdes med i 4. projektrul i Nye veje (1. halvår 2020). Se tidligere udviklingsspor her

Sådan kommer din ide videre

  1. Beskriv kort din ide i ansøgningsskemaet
  2. Send skemaet til dms@rn.dk inden den 21. november 2019
  3. Kryds fingre for at du bliver udvalgt til at præsentere ideen (evt. med en kollega) på en ideworkshop den 8/1 2020

På workshoppen deltager sundhedsfaglige medarbejdere og ledelsesrepræsentanter fra hospital, kommune og almen praksis, samt repræsentanter fra Nye vejes Borger og patientpanel. På workshoppen vil du sammen med de andre deltagere arbejde videre med din ide, så vi i fællesskab bliver klogere på ideens potentiale. Efter workshoppen vil der blive udvalgt en eller flere ideer, som vi anbefaler styregruppen for Nye veje at arbejde videre med.

Print og hæng op

Hent plakat her og hæng den op, så dine kolleger også ser den og får gode ideer: Plakat

For mere information kontakt:

Du er meget velkommen til at kontakte os for at afprøve din ide eller få hjælp til ansøgningsskemaet.

  • Daniel M. Simonsen - dms@rn.dk - 29 43 11 24 - Programleder Nye veje - Region Nordjylland
       

collage