Udviklingsspor

dreng i telt

Kontakt

Programleder
Daniel Morten Simonsen

Tlf.: 29 43 11 24
Mail: dms@rn.dk 

Nye vejes indsatser er delt op i rul, der alle har til formål at udvikle et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne. Ved at klikke her får du en oversigt over de rul, der er gennemført eller er i gang, og kan læse mere om de enkelte indsatser.

Et tilbud til borgere på Mors mellem 18 og 65 år, der er i en vanskelig livssituation. Her har borgeren mulighed for at få en forløbspartner, der hjælper med at skabe overblik over borgerens situation, og hvilken støtte borgeren har brug for.

I Nye Veje samarbejdet er der blandt andet fokus på, hvordan digitalisering kan bidrage til, at borgerne oplever effektive og sammenhængende borgerforløb i sundhedsvæsenet. Derfor arbejder vi fx med videokonsultationer i regionsklinikkerne på Mors.

Vejledningsvideoer - Min VideoLæge